slider-001
slider-002
img-cau-chuyen-001

Câu chuyện

Trà Việt vừa mang giá trị văn hóa, vừa mang giá trị tinh thần quý báu. Trà có vai trò quan trọng trong giao tiếp, giúp người với người xích lại gần, lắng nghe và thấu hiểu nhau.
Theo thời gian, trà vẫn giữ nguyên nét đẹp văn hoá, tinh thần của mình, không bị mai một hay lãng quên. Giá trị của trà luôn bền vững cùng thời gian, gắn liền với lịch sử phát triển của dân tộc.

Xem thêm →
Đọc thêm